Община Общински съвет

Решено: Великотърновските пенсионери с карти за градския транспорт ще получават по 15 лв. на месец от Общината

По 15 лв. на месец ще получават пенсионерите във Велико Търново, притежаващи абонаментни карти за пътуване по основните градски линии.  Предложението беше внесено от общинската администрация в местния парламент, който на заседанието си днес го одобри.

На правоимащите лица, притежаващи абонаментна карта за пътуване, ще се
възстановява сума в размер на 15 лева месечно от стойността на
направените транспортни разходи, за всеки месец от срока на действието на картата, но не по-късно от 31.12.2022г.
За целта пенсионерите ще трябва да подават заявления по образец до кмета на Община Велико Търново от 1-во до 5-то число всеки месец, считано от 1-ви септември т.г. в Центъра за административно обслужване на Община Велико Търново / гише No 3 или No 5/.