Община

Рехабилитират 13 км пътна мрежа във Велико Търново по Interreg V-A

Близо 13 километра улици и пътища във Велико Търново с доказано трансгранично въздействие ще бъдат рехабилитирани и модернизирани с финансиране по Interreg V-A Румъния – България 2014-2020, съобщи кметът на Общината инж. Даниел Панов.

Проектът включва рехабилитация и реконструкция на следните улици: „Опълченска“ /включително и връзката с главния път Русе – Велико Търново/, ул. „Теодосий Търновски“ /включително до връзката с главния път за Варна/, ул. „Димитър Найденов“, ул. „Сливница“, ул. „Григорий Цамблак“ в кв. „Света гора“, ул. „Ксилифорска“. Ще бъде изграден и нов мост над р. Янтра в подножието на Царевец.
Предвижда се до края на тази година да бъде сключен договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, след което предстоят процедури за обявяване на обществена поръчка, избор на изпълнители и инженеринг. Реално, строителните работи се очаква да започнат през втората половина на следващата година.
Община Велико Търново е водещ партньор по проекта, останалите партньори са Община Калафат, област Долж-Румъния, Община Ружинци и Сдружение „Бъдеще днес“-Видин .
Градската улична мрежа, чиито основен ремонт ще бъде финансиран по проекта, има пряка роля за връзката между главните и международни пътища, пресичащи Велико Търново.