Култура

Реставрират стенописите в манастира „Св. Успение Богородично“ в Арбанаси

Министерството на културата отпуска 39 066 лв. за реставрация и консервация на стенописите в олтара на храма към манастира „Св. Успение Богородично“ във великотърновското село Арбанаси. Светата обител е известна с чудотворната икона на Божията майка. Манастирската църква е със статут на паметник от национално значение. Министерството на културата обяви резултатите от проведената Сесия за извършване на специализирани консервационно-реставрационни дейности за недвижими културни ценности по Програма 1: „Опазване на недвижимото културно наследство“ – 2021 г. Разглеждането, оценяването и класирането на проектите се осъществява по реда на утвърдените Правила за избор на обекти и определяне на дейности за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности. Сред тях е и емблематичната света обител в архитектурния резерват на 3 километра от Велико Търново.