Здравеопазване

Ремонти и още апаратура предвижда бизнес програмата на КОЦ – Велико Търново

   14 милиона лева приход през 2022 година – при 11 милиона лева през 2019-а, предвижда бизнес-програмата на Комплексния онкологичен център във Велико Търново. Увеличение и на преминалите пациенти са заложени в нея като параметър от управителя д-р Мария Рачева, чийто договор за управление бе подновен.

Бившият онко диспансер, който е със 100 процента общинско участие, закупува нова диагностична апаратура. Тя ще надгради възможностите на съществуващата при прехвърляне на образите от рентгеновия апарат. Дружеството предвижда и осигуряване на планираща система за отделението по лъчетерапия, която ще оптимизира листата на пациентите.

В бизнес програмата е включен ремонт на покрива на отделението по медицинска онкология в комплексния онкоцентър. Последните му  ремонтни дейности са били през 2000-а. Предвижда се завършване и на двете операционни зали в хирургичния корпус, чиято подготовка бе спряна поради липса на средства през 2012 година. Наложителен е ремонт и на Диагностично- консултативния блок, построен през далечната 1970 година. Планът на ръководството предвижда през 2022 година заплатите на сестрите и лекарите да станат съответно 850 и 1520 лева.

Бизнес-програмата на Комплексния онкологичен център във Велико Търново бе представен на заседание на постоянната здравна комисия към местния парламент.