Община

Ремонтираха отоплителните инсталации в две детски градини и дом за стари хора във Велико Търново по европейски проект

Приключи преустройството на отоплителните инсталации в детските градини „Ивайло” и „Соня” и в  Дома за стари хора „Венета Ботева” във Велико Търново. Реновирането на обектите се извърши по проект „Подобряване на енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико Търново”. 413 029 лв. е общият бюджет на строително-монтажните работи. Средствата са безвъзмездно финансиране по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” чрез механизма на европейското икономическо пространство, съобщи зам.-кметът на Общината Снежана Данева-Иванова. Договорът за дейностите е подписан на 18 август 2015 г. и приключва на 18 март 2017 г.

С въведените мерки е постигната 100% енергийна ефективност. „Спадът на разходите в ремонтираните помещения очакваме да бъде около 30% в следващата година. Планираме 378 976 киловатчаса спестена енергия, което се равнява на приблизително 76 хиляди лева, и 126,3 тона спестени емисии въглероден двуокис”, коментира зам.-кметът Снежана Данева-Иванова.

В трите заведения са монтирани автоматични системи за управление и регулиране на температурата. Подменени са общо 375 радиатора и 2098 метра тръби. ДГ „Ивайло” е газифицирана.