Образование

Ректорът на ВТУ е „Почетен доктор на Башкирския държавен университет“

Ректорът на Великотърновския университет проф. д-р Христо Бонджолов е удостоен със званието „Почетен доктор на Башкирския държавен университет“ за неговия принос в развитието и задълбочаването на отношенията между двата университета.
Башкирският държавен университет е разположен в центъра на столицата на Република Башкирия – гр. Уфа, Руска федерация. Университетът е основан през 1909 г. В него се обучават 36 хиляди студенти и докторанти в 18 факултета и института. Великотърновският университет и Башкирският държавен университет вече много години осъществяват интензивно образователно и научно сътрудничество. Наши лектори преподават в него български език, който се изучава като втори славянски език във Филологическия факултет.