Денят

Рекламират България като девет туристически района

На девет туристически района ще бъде разделена България. Вече са сформирани няколко от тях. Във Велико Търново ще бъде създадена Организация за управление на Старопланински туристически район, чийто център ще е именно старопрестолният град. В него ще влизат 32 общини от повече от 5 области.

Основната специализация на района е свързана с развитието на планински и културен туризъм, а разширените предлагани услуги са планински, пешеходен и рекреативен туризъм, приключенски и екотуризъм, културно-познавателен, фестивален и творчески туризъм, религиозен и поклоннически туризъм, селски туризъм.

Организациите за управление на туристическите райони ще бъдат юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за туризма. Те са доброволни организации, които ще извършват дейности, свързани с регионалните туристически продукти, маркетинга и рекламата им. В Организацията могат да членуват туристически сдружения, включени в Националния регистър,  общински и областни администрации, училища, специализирани в областта на туризма и други.

Общо 5 милиона лева по проект на Министерството на туризма по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ ще отидат за дейностите по учредяването и популяризирането за деветте туристически района. Той ще продължи до 2020 година, обяви във Велико Търново Милка Нанева, директор на дирекция „Програми и проекти в туризма” към Министерството на туризма.

Вече са учредени туристически райони „Черноморски”, „Родопи”, „Тракия”, „Долината на розите”, „Бургаски регион”. Престои вписването на „Старопланински”, „Рило-пирински”, „Дунавски” и „Софийски”.

Туристическият продукт започва да функционира от самото създаване на Организацията за управление на района /ОУР/. Бюджетът й ще се формира основно от членски внос. ОУР ще може да кандидатства по проекти.

Целта на проекта е, България да не бъде рекламирана като цялостна дестинация, а да се направи регионален маркетинг, да се представят районите подборно, с цялото си разнообразие от туристическите ресурси, които те могат да предложат, поясни още Нанева.

Вече е внесено предложение до Великотърновски общински съвет за съгласие Общината да участва в Организацията за управление на района, както и за членство в учредителния комитет. Очаква се местният парламент да се произнесе на редовната сесия в края на месеца.

Кремена Крумова – Попова