Денят Икономика

Регистрираната безработица в областта остава ниска и през февруари

Регистрираните безработни през месец февруари в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново са 1 714, което е с 36 лица по-малко от м. януари и с 940 лица по–малко от м. февруари на предходната година. Понижението на месечна база е с 0,1%, а спадът на годишна база е с 1,9 процентни пункта. За ползване на посредничеството и услугите на бюрото по труда през месеца са се регистрирали нови 238 безработни лица. Освен тях, други 2 лица от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в Бюрото по труда.

Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново през месец февруари е 3.6%, при 5.1% за област Велико Търново и 4.9% за страната. Спрямо предходния месец се наблюдава спад с 0.1 процентни пункта.

По общини безработицата е както следва – община Велико Търново 2.8%, община Елена 7.7% и община Златарица 19.6%.

През месец февруари 2022г., 200 безработни лица са започнали работа, отчита се намаление спрямо предходния месец и спрямо същия месец на предходната година. Четири лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своята нова позиция чрез бюрото по труда.

Разпределението на започналите работа безработни лица по сектори на икономиката е както следва: хотелиерство и ресторантьорство – 33,3%, добивна и преработваща  промишленост – 21,5%, селско, горско и рибно стопанство – 17,6%, търговия и ремонт на автомобили – 7,8%, образование – 5,8%, и др.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 34 безработни лица от рисковите групи по програми и мерки за обучение и заетост и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Схемата „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила заетост на почти 940 лица, като само през месец февруари 2022г. са постъпили на работа 30 безработни лица. Продължава предоставянето на средства по добре познатата вече антикризисна мярка 60/40. Така само за месец февруари по тази процедура са одобрени заявленията на  54  работодатели за запазване заетостта на 555 работници и служители.