Община

Регионалният фонд за градско развитие одобри проекта за изграждането на експозиционен център във Велико Търново

Регионалният фонд за градско развитие е одобрил проекта за изграждането на експозиционен център в района на Старото военно училище във Велико Търново. Прогнозната стойност на проекта е близо 10 милиона лева, а проектът за изпълнение е 30 месеца от датата на подписване на договора за предоставянето на безвъзмездната финансова помощ. Собственото участие на община Велико Търново ще възлезе на 91 655 лв.

Експозиционният център ще е мултифункционално пространство, в което ще се провеждат събития от различни жанрове – сценични и визуални изкуства, пространство за наука и литература, както и за приложни изкуства. Центърът ще обслужва и деловия и конгресен туризъм, като ще бъдат обособени зали, кабинки за преводачи, места за хранене.

В четвъртък Великотърновският общински съвет ще обсъди даването на съгласие Общината да кандидатства с проектното предложение по Оперативна програма „Региони в растеж“.