Култура

Регионален исторически музей-Велико Търново въвежда нови противоепидемични мерки

 

От 29октомври до 12 ноември 2020 г. Регионален исторически музей-Велико Търново въвежда нови противоепидемични мерки за ограничаване опасността от разпространение от COVID-19.

Музейните обекти и експозиции  ще приемат само индивидуални посетители в обичайното работно време, при спазване на противоепидемичните мерки.  Груп няма да се допускат.

Преустановя се работата на комисиите по идентификация на културни ценности за външни лица.

Преустановява се посещението и ползването на ведомствената библиотека за външни лица.

Забранява се достъпа на външни лица в административните сгради на музея. Справки и получаване на документи се извършват  от съответните служители на входа на административните сгради.