Образование

Расте броят на учащите в професионалните училища в областта

67 са общообразователните училища в област Велико Тъэрново, като преподавателите в тях са 1 818, сочат данните на Националния статистически институт.

Професионалното образование и обучение в област Велико Търново през учебната 2021/2022 година се осъществява в 15 професионални гимназии, 1 спортно училище и 1  професионалeн колеж с прием след средно образование. Общият брой на учащите в тях е  5 360 и в сравнение с предходната година нараства със 166.

В програмите за придобиване на трета степен професионална квалификация учащите са 4 349, в програмите за придобиване на втора степен професионална квалификация – 833, в програмите за придобиване на първа степен професионална квалификация – 118 и в професионални колежи след средно образование за придобиване на четвърта степен професионална квалификация учащите са 60.

През настоящата учебна година преподавателите в професионалните училища в областта (вкл. директорите и помощник-директорите с преподавателска заетост) са общо 423