Поминък

Разясняват подпомагането в агросектора на семинар в Арбанаси

Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) организира семинар на тема: „Подпомагане на агросектора и развитието на селските райони чрез Общата селскостопанска политика на ЕС през 2019 г.“.
Събитието ще се проведе утре, 26 септември 2018 г., от 13:00 часа, в конферентната зала на хотел „Севастократор“ в Арбанаси.
Семинарът е насочен към фермери от всички браншове на сектора, преработватели и производители на храни, предприемачи в селските райони, работещи в сферата на образованието и учащи, представители на неправителствени организации, представители на централната и регионална админстрация, специализирани медии и др.
За участие са поканени Вергиния Кръстева, зам.-министър на земеделието, храните и горите, Живко Живков, изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, експерти от Министерството на земеделието, храните и горите, Държавен фонд „Земеделие“, областни и общински земеделски служби, Асоциацията на земеделските производители в България.
Семинарът се организира по проект на АЗПБ „CAP – Hot Spot“, изпълняван с финансовата подкрепа на Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ към Европейската Комисия. Проектът има за цел да повиши информираността на широката общественост за ролята и приоритетите на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС.