Община Социални дейности

Разкриват Център за социална рехабилитация и интеграция като нова услуга в общността

   Да бъде разкрита нова услуга в общността – Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 30 места одобриха съветниците на здравната комисия към местния парламент във Велико Търново. Той бе създаден по проект на бул. „България” 24 в старата столица. След изтичането му, вече се гарантира и устойчивост на неговата работа от 1 януари догодина. За развиване на дейността на Центъра за социална рехабилитация и интеграция са оборудвани по проекта „Инвестиция в ранно детство – гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в община Велико Търново” медицински кабинет с манипулационна, зала за индивидуална работа, зала за рехабилитация и логопедичен кабинет. Дейностите се реализираха в рамките на проект за социално включване на Министерството на труда и социалната политика, финансиран със заемни средства от Световната банка.

Решение за продължаване дейността на Центъра с разкриване на нова услуга в общността ще вземе Великотърновския общински съвет на редовната си сесия.