Община Социални дейности

Разкриват нов ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена изостаналост

Местният парламент във Велико Търново трябва да разгледа предложението на Общината за промяна вида на „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания” на ул. „Никола Габровски” 49 в старата столица – източно крило, в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост”. Това е предвидено за редовното заседание на Великотърновския общински съвет следващия четвъртък – 29 юли. Одобреното от постоянната комисия по социални и здравни дейности към местния парламент предложение включва запазване на капацитета на услугата от 10 потребители.

В новия Център ще бъдат настанени нуждаещи се от Церова кория, от защитеното жилище в Пчелище и лица, които до сега не са постъпвали в социална услуга. Намеренията са той да започне работа от 1 януари 2019 година, обясни Росица Димитрова – директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в Община Велико Търново.