Община Социални дейности

Разкриват комплекс от социални услуги за деца във Велико Търново

Община Велико Търново да кандидатства с проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца” по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” даде съгласие постоянната комисия по социални и здравни дейности към местния парламент. В резултат на дейностите по него ще се разкрият нови социални услуги.

Първата е Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства. Неговият капацитет ще е 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги. Ще бъде разкрито и Преходно жилище за деца от 15 до 18 години за осем души. За Дневния център и Преходното жилище Община Велико Търново е получила безвъзмездна финансова помощ за изграждане по Оперативната програма „Региони в растеж 2014-2020” по проекта „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца” с краен срок на изпълнение на дейностите 12 март 2020 година. Част от него са и ремонт, обзавеждане, оборудване на помещения за разширяване на съществуващия Център за обществена подкрепа.