Икономика

Работодатели трудно намират желаещи за свободните позиции

Регистрираните безработни през месец юли в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново са 1 458, което е с 22 лица повече от м. юни  и със  71 лица по-малко от регистрираните  през м. юли предходната година. За ползване на посредничеството и услугите на бюрото по труда през месеца са се регистрирали нови 279 безработни лица. Освен тях, други 10 лица от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в Бюрото по труда. Увеличава се и броят на активираните през юли неактивни лица на пазара на труда. В резултат от работата на ромските и младежките медиатори, както и на трудовите посредници в бюрото по труда, за месеца са активирани 58 неактивни лица за регистрация в бюрото по труда.

Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново през месец юли е 3,7%, при 5,2% за страната и за област Велико Търново. Така в разгара на летния сезон през месеца се наблюдава леко повишение на безработицата от 0.1 процентни пункта спрямо предходния месец юни.

Продължава търсенето на работна сила, като заявените работни места на първичния пазар на труда през месец юли са 146. Най-голям дял свободни работни места са заявени в образование (22,6%), операции с недвижими имоти (18,4%),  строителство (13,6%), хотелиерство и ресторантьорство (10,9%), търговия (10,2%), преработваща промишленост (9,5%)  и др.

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги, персонал, полагащ грижи за хората, работници в  преработващата промишленост, строителство и транспорт, персонал осигуряващ сигурност и защита, водачи на МПС и подвижни съоръжения, работници по събиране на отпадъци и сродни на тях, квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни и др.

Свободните  работни позиции към 16.08.2023 г. в Дирекция „Бюро по труда“ Велико Търново са: 2 места за автомонтьор, 3 места за охранител, 1 място за мияч превозни средства, 2 места за машинен оператор кроене, 1 място за работник поддръжка, 1 място за мияч съдове /ръчно/, 1 място за тракторист, 1 място за администратор хотел, 1 място за диспечер транспортни средства, 1 място за машинист многокофов багер, 1 място за водопроводчик, 10 места за монтажник електрооборудване, 1 място за машинен оператор металорежещи машини, 10 места за склададжия, 2 места за дърводелец мебелист, 8 места за общ работник, 2 места за обслужващ бензиностанция, 2 места за касиер, 3 места за работник кухня, 4 места за готвач, 4 места за сервитьор, 4 места за барман, 7 места за продавач консултант, 2 места за електромонтьор, 2 места за заварчик, 6 места за машинист пътно-строителни машини, 3 места за автомонтьор, 5 места за шофьор, тежкотоварен автомобил 12 и повече тона, 5 места за брокер недвижими имоти, 8 места за оператор сигурност,  5 места салонен управител, 5 места готвач в заведение за бързо хранене, 2 места електротехник промишлено предприятие, 2 места за учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, 1 място за  учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), 1 място помощник – възпитател, 1 място счетоводител, оперативен, 2 места чистач/хигиенист, 1 място личен асистент, 1 място технически секретар, 1 място фризьор.