Полиция

„Пътна полиция” приема заявления за регистрационен номер по избор

От 9,30 ч. до 11,50 ч. и от 13,00 ч. до 15,30 ч. на 7 август . съгласно заповед на директора на ОДМВР – Велико Търново, гражданите ще имат възможност да подават заявления за предоставяне на право за ползване на регистрационен номер за автомобил по избор от наличните в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – В. Търново – група ВТ 2001 – 3000, серия КМ, както следва: с четири еднакви цифри по чл. 26. т. 6 от Тарифа № 4 на МВР; комбинация от цифри по желание извън посочените в чл. 26. т. 6 и т.7 от Тарифа № 4 на МВР.
Заявленията се приемат в сектор „Пътна полиция“ до изчерпване на номерата от списъка или до приключване на серията.
Подробности за технологичния ред на подаването им може да видите в интернет страницата на ОДМВР – В. Търново, раздел „Услуги“, подраздел „Пътна полиция“. Телефон за справки – 062/662 254.

Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on RedditBuffer this pageEmail this to someone