Общински съвет

Първо заседание за годината ще проведе Великотърновският общински съвет

Отчет за работата си през второто полугодие на 2020 година ще направи в четвъртък на първото си заседание Великотърновският общински съвет. Сесията отново ще е онлайн заради спазването на епидемичните мерки.

Шест питания ще отправят към кмета на общината съветниците, а общинските търговски дружества със 100% общинско участие ще представят бизнес плановете си за 2021 година. В дневния ред на заседанието е включен и общинският план за младежта през настоящата година. Една от важните точки на сесията е предложението на кмета Панов от наем през януари да бъдат освободени наемателите на общински имоти, сред които и спортните клубове.