Денят Здравеопазване

Първите 160 флакона ваксини срещу Ковид 19 пристигнаха в област Велико Търново

Първите 160 флакона ваксини срещу Ковид 19 вече са в област Велико Търново и се съхраняват в РЗИ. Ваксините на Pfizer/BioNTech са получени от „БулБио – НЦЗПБ“ ЕООД те ще бъдат разпределени, както следва: РЗИ – Велико Търново – 40 флакона, РЗИ – Плевен – 40 флакона, РЗИ – Ловеч – 20 флакона, РЗИ – Габрово – 20 флакона и РЗИ – Русе – 40 флакона. Ваксините за другите инспекции ще се получат на място в РЗИ – Велико Търново днес.

От утре, 29.12.2020 г., на територията на област Велико Търново стартира имунизационната кампания срещу COVID-19. Доставените за РЗИ – Велико Търново ваксини ще се съхраняват при температура от +2 о С до +8 о С за срок от 5 дни, като в този период те трябва да бъдат приложени. С доставените за областта 40 броя флакона ще бъдат имунизирани 200 медицински специалисти (от общо изявили желание над 900 души медицински персонал). За целта в 5 имунизационни кабинети за COVID-19, разкрити на територията на областта, ще се извърши ваксинирането на първите изявили  желание медицински специалисти от област Велико Търново. Имунизационните кабинети ще са по един в МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД – Велико Търново, Комплексен онкологичен център – Велико Търново, МБАЛ „Св. Ив. Рилски Горна Оряховица“ ЕООД, МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД – Свищов, МЦ „Медиана“ – Павликени и в РЗИ – Велико Търново. Ваксините ще бъдат поставени от екипи от съответните лечебни заведения и от екип на РЗИ – Велико Търново.

Очаква се през м. януари 2021 г. в област Велико Търново да бъдат имунизирани и останалите медицински специалисти, включени във фаза I от Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 (от лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, медицински специалисти по здравни грижи, лекари по дентална медицина, фармацевти, помощник фармацевти и др. помощен персонал).