Образование

Първа докторантска научна конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Първа общодокторантска научна конференция се организира във Великотърновския университет. „Младите изследователи в дигиталния свят” е темата на форума, който си поставя за цел да стане ежегоден и да възстанови издавания през 80-те години  на XX век Аспирантски сборник. Докладите ще бъдат разпределени в тринадесет секции. Разработки могат да се представят в направленията Визуални изследвания и изобразително изкуство, География и туризъм, Интердисциплинарни изследвания, История и археология, Математика и информатика, Медии и комуникации, Педагогика и образование, Психология, Социално-икономически изследвания, Теология и иконография, Филология, Философия,  Юридически науки.

Конференцията ще се проведе на 4 и 5 октомври, научните съобщения ще се приемат до 30 септември.