Образование

Публикувани са резултатите от второто класиране на седмокласниците

Резултатите от второ класиране след VII клас са публикувани на сайта на просветното министерство и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/, съобщиха от Регионалното управление на образованието. Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика. Записването на учениците, приети на втори етап на класиране се извършва от 21 до 22 юли включително. Заявления за участие в трети етап на класиране могат да се подават онлайн или в ОУ „Свети Патриарх Евтимий“ във Велико Търново в периода 26 – 27 юли.

Свободните места за третото класиране ще бъдат обявени на 23 юли.

В заявлението за трети етап на класиране ученикът може да промени и пренареди желанията си, съобразно с обявените незаети места след втори етап на класиране, като НЕ ЗАПАЗВА мястото си от по-преден етап на класиране.

С най-висок бал от 417 точки са приетите в паралелка Английски език. Руски език в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“. Следват Биология с английски език, Математика с английски език и системен програмист  в ПМГ „Васил Друмев“, Изобразително изкуство в СУ „Емилиян Станев“.