Социални дейности

Психомоториката помага на деца с проблеми

   Между 70 и 80 процента от посещаващите Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи и Общностния център за деца и родители „Царевград“ във Велико Търново ще ползват услугите на новооткритата зала за психомоторно развитие за подрастващи от ранна детска възраст до 12 години. Това сподели психологът Мария Недева – част от специалистите, които ще са с посетителите в залата.

„ Психомоториката е подход, който дава възможност да се работи не просто през играта. В залата децата могат да експериментират със своето тяло и разположението му в пространството. Ценното е, че в груповите сесии те надграждат в общуването и емоционалността. Психомоторните практики винаги изхождат от основните качества и способности на децата, а не от дефицитите им. Спецификата в подхода е, че те могат да експериментират сами със себе си”, коментира психологът Мария Недева.

Тя обясни, че в залата за психомоторно развитие и  практика за подрастващи от ранна детска възраст до 12 години ще идват деца с различни проблеми – поведенчески,  хиперактивност, от аутистичния спектър и др. Но в нея сесии могат да ползват и деца без конкретни проблеми, желаещи да получат в една безопасна среда повече свобода да експериментират.

Залата е финансирана със средства от бюджета на социалните услуги в общината и се намира в сградата на бившия Общински детски комплекс.