Денят

Психолозите с професионален празник

На 4 април психолозите отбелязват своя професионален празник. Денят на психолога е обявен през 1995 година. Психологията е наука, която изучава умствените процеси и поведението на хората. Психолозите се стремят да разберат ролята на умствените процеси в индивидуалното и обществено поведение, както и причиняващите ги физиологични и неврологични процеси.

Психологията обхваща също прилагането на това знание в различни сфери, включително проблеми от ежедневния живот, както и лечението на психически заболявания.

Психологията е комплексна и всеобхватна наука, която най-общо може да се каже, че описва и се опитва да обясни съзнанието, поведението и социалното поведение.

Психолозите се стремят да опознаят когнитивните и емоционални процеси на човешката психика и да определят причиняващите ги физиологични и неврологични фактори. Психологията има редица поддисциплини, изследващи човека в различни етапи и състояния на психологическото му развитие.