Образование

Проф. Христо Бонджолов : Трябва да върнем самочувствието на българския учител!

В Корпус 5 на Великотърновския университет се проведе второто издание на кръгла маса „Мисия учител“, под патронажа на Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, с подкрепата на Националното издателство за образование и наука „Аз-буки”, научно списание „Педагогика“.

Гост на откриването бе проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на Великотърновския университет.

„Няма по-благородно занимание, или по-ценно за държавата, от това на този, който възпитава израстващото поколение. Най-важната задача сега е да върнем доверието, статута и самочувствието на българския учител. Доверието е в основата на съвременното образование – доверието между родител и учител, между семейство и училище. Трябва да накараме обществото и родителите да вярват на учителите, без това няма да има добро образование и няма да успеем да възпитаваме децата ни. Наша обща мисия е, като учители и родители, да направим децата добри хора, а по този начин – и обществото по-добро.“, каза в приветствието си проф. Хр. Бонджолов.

Кръглата маса е по инициатива на катедра „Начална училищна педагогика“. Активно участие в нея взеха бъдещите учители на България – студенти от специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и „Начална училищна педагогика и чужд език“ към Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.