Образование

Проф. Радка Гайдова и доц. Николай Гюлчев получават званието Емеритус професор на ВТУ

Академичният съвет на ВТУ реши да присъди почетното звание „Емеритус професор на ВТУ (Professor emeritus)“ на проф. д-р Радка Колева Гайдова за всеотдайната ѝ преподавателска и изследователска работа и за цялостни заслуги към развитието и укрепването на Великотърновския университет.

Почетното звание ще бъде присъдено и на доц. д-р Николай Георгиев Гюлчев за неговите научни постижения, преподавателската и обществената му дейност, с които допринася за утвърждаване на доброто име и авторитет на Педагогическия факултет и на Великотърновския университет.