Култура

Проф. Николай Димитров представя новата си стихосбирка „Тихо е” в библиотеката

Стихосбирката „Тихо е” представя във Велико Търново проф. Николай Димитров. Изданието ще бъде презентирано от проф. Антония Велкова-Гайдаржиева в читалнята на Регионалната народна библиотека „П. Р. Славейков” днес от 17 часа. След „Лунният просяк“ (2005), „Тихо е“ е втората поетическа книга на Николай Димитров.

Проф. дфн Николай Димитров е роден на 6 март 1960 г. в Горна Оряховица.  Завършва българска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” (1985). През 2001 г. защитава докторска дисертация на тема „Метафизични парадигми в поезията на Яворов“, а през 2012 г. и втора, голяма дисертация на тема „Езикът на страха в българската литература през 19-и и началото на 20-и век“, с която придобива научната степен „доктор на филологическите науки“. Неговите научни изследвания са в областта на Българска възрожденска литература, Българска литература след Освобождението, български модернизъм, емоциите в литературата, философия на литературата. Автор е на книгите: „Поезията на Яворов. Метафизика и творчество“ (1998), „Метафизичните пространства на езика. Аспекти на Яворовата поетика“ (2001), „Отчуждения. Екзистенциалната проблематика в българската литература” (2004), „Вазов: между всекидневното и трансцендентното“ (2007), „Из лабиринтите на битието. Творчеството на Владимир Зарев” (2007), „Под сянката на кипарисите. Книга за книгата „На Острова на Блажените“ (2013), „Владимир Зарев. Литературна анкета” (2017).