Здравеопазване Образование

Проф. Михаил Харалампиев представи пред 600 световни учени в Италия изследване относно COVID-19

В международна научна конференция на тема „Превенция и ликвидиране на последствия при химически, биологически, радиологически и ядрен тероризъм“ участва преподавателят в Националния военен университет „Васил Левски“ проф. доктор на химическите науки Михаил Харалампиев. Форумът се проведе в Обединеното военно-химическо училище, което се намира в град Риети близо до Рим. Доклади и научни съобщения са представили повече от 600 учени и експерти от почти всички страни на Европейският съюз, от САЩ, Южна Корея, Турция, Канада, ОАЕ. Взели са участие командири и началници на войските от CBRN на Германия, Испания, Италия, Полша, Чехия, Словакия и Литва. Сред гостите на конференцията е бил и полковник Волфганг Райх, заместник-директор на Обединения център по химическа, биологическа, радиологическа и ядрена защита към НАТО.

Научният доклад, който проф. Харалампиев е представил, е бил на тема „Изследване проникването на пари и аерозоли на тъкани, предназначени за защитни маски срещу COVID-19“. „Всички мои колеги говориха за превенцията и ликвидирането на последствията от химически, биологически, радилогически и ядрен тероризъм. Имаше научни съобщения за пандемията от COVID-19. За мен особен интерес представляваха докладите за тренировките на радиационните и ядрени подразделениия на гражданска защита в европейските държави. Там те използват реални или живи бойни отровни вещества. Това е разрешено от конвенцията за забрана и унищожаване на химическото оръжие, при условие, че Организацията за забрана и унищожаване на химическото оръжие в Хага контролира тази дейност по установения от международния договор начин. Нашата страна отдавна не използва реални бойни отровни вещества, защото не прави необходимите постъпки пред организацията и защото това струва скъпо“, коментира проф. Харалампиев.

На конференцията са били представени от различни фирми прибори и апарати за откриване на бойни отровни вещества и индустриални токсични вещества чрез дистанционно наблюдение върху местността или в заводите, където се произвеждат различни видове химикали. Това е важно, за да не се премине т. нар. прагова концентрация, която може да влияе върху здравето на работещите, обяснява още професорът и допълва, че приложението им е много по-широко и могат да се използват от гражданска защита, на която у нас е нужно да бъдат възстановени всички предишни функции. Защото съвременният тероризъм в различните му форми не е насочен към войската, а към населението, макар основното ядро, което ликвидира последствията, да са войсковите подразделения.

„По време на конференцията видяхме нова техника за извършване на дегазация, дезинфекция и дезактивация. Станахме свидетели на интересни демонстрации на изключително прецизни детектори за откриване на ядрени материали, свързани с възможното създаване на импровизирани ядрени устройства за терористични цели“, казва още проф. Харалампиев, който е преподавател в катедра „Защита на населението и инфраструктурата“.

От името на бригаден генерал Иван Маламов проф. Михаил Харалампиев е връчил плакет на бригаден генерал Емилио Корбучи, началник на военното училище в Риети. Двете учебни заведения са обсъдили договор за размяна на обучаеми.