Образование

Проф. Людмила Скаковска е новия носител на Почетния знак на Ректора на ВТУ

Тверският държавен университет, Руска федерация, тържествено отбеляза 100-годишнината от основаването на Тверския учителски институт, който по-късно прераства в Тверски държавен университет. На събранието, което се проведе в залата на Тверската филхармония, присъстваха много официални лица от областта и града, преподаватели, студенти и др. Участие в тържествата по случай бележитата годишнина взе и делегация от Великотърновския университет, която включваше чл.-кор. Стоян Буров – зам.-ректор, проф. Милко Палангурски – директор на дирекция „Научноизследователска и художественотворческа дейност“, и др. На събранието беше огласено приветствието от името на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ до колектива на университета партньор, а изпълняващата длъжността ректор проф. доктор на филологическите науки Людмила Николаевна Скаковска беше наградена с почетния знак на ректора на Великотърновския университет проф. д-р Христо Бонджолов.

Проф. Людмила Н. Скаковска, която е почетен професор на Великотърновския университет, има изключителен принос за развитието на двустранните ни отношения още от самото начало на сключване на договора за сътрудничество. По нейна инициатива всяка учебна година в Тверския държавен университет по един семестър се преподава български език с лектор от Велико Търново, издава се годишник с научни публикации на автори от Твер и Велико Търново, обменят се студенти и преподаватели. Тя е инициатор за изграждането на паметник на светите  братя Кирил и Методий до Филологическия факултет на Тверския държавен университет и на университетските тържества по случай 24 май, включващи всяка година събрания, конференции, вечери, посветени на България, шествия и митинги на студенти, преподаватели и граждани на гр. Твер, на които се развява и българското знаме.