Денят Община

Проф. Любомира Попова се срещна с ръководството на Национален младежки форум

Областният управител проф. д-р Любомира Попова проведе работна среща с председателя  на Национален младежки форум, Илина Мутафчиева и с представители на организацията. Целта на разговора беше установяване на диалог и полагане основите на дългосрочно сътрудничество.
Проф. Попова запозна представителите на сдружението, които за първи път посещават нашата област, с работата на Областна администрация Велико Търново и изрази подкрепа за бъдеща съвместна дейност. Младите хора в областта имат възможността да придобият практически опит в започвайки своята първа работа в администрацията, чрез участие в проекти и програми като „Студентски практики”, „Старт в кариерата” и Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация. Областният управител  информира младежите, че в администрацията  работи и постоянна комисия по образование, наука, младежки дейности и спорт, която е създадена с цел да подпомага младежките инициативи. Участниците в срещата обсъдиха и възможностите за подобряване на комуникацията между младите хора и институциите. Тема на разговора беше и новата професия „Младежки работник“, както и възможността за сътрудничество по различни проекти по инициатива на Национален младежки форум.