Коментари Община

Проф. Доминик Роялд: Съвременната архитектура трябва да бъде съпоставима с наследството на старата столица

Проф. Доминик Роялд е член на международното жури, което ще оценява проектите в архитектурния конкурс за нов градски център на Велико Търново, обявен по инициатива на кмета Даниел Панов. Арх. Роялд пристига в старата столица през следващата седмица и със своя опит и експертиза ще помогне за избирането на най-добрите градоустройствени решения за терена на Старото военно училище.

Арх. Доминик Роялд е доктор по история на изкуството, професор в Еcole Nationale Supеrieure d’Architecture Paris-Malaquais, където ръководи „Лаборатория за инфраструктурна архитектура Territoire“ (LIAT). Проучва новите градски форми в Европа, САЩ, Южна Америка и др. Проф. Роялд подчертава, че архитектурата в историческия град не може да бъде пряка имитация или интерпретация на древната архитектура.

„Имитацията убива стойността на историята, тъй като въвежда временен характер, който да спре модерността. Поради това текущите проекти трябва да приемат своята съвременност като допълнителен „слой история“, който ще покаже историчността на древните паметници. Трудността се крие в качеството на съвременната архитектура, която трябва да бъде съпоставима в „художествена стойност“ със съществуващото наследство. Това е истински въпрос за град и като Велико Търново“, коментира Доминик Роялд.

По думите й, международен конкурс от типа на процедурата за новия градски център на Велико Търново, е еквивалент на това, което в университета се нарича „състояние на изкуството“, или в света на маркетинга – „бенчмаркинг“. „Международната конкуренция позволява да се види всичко, което е възможно да се изгради в даден момент“, завършва проф. Роялд.