Образование

Проф. Вихрен Бузов е избран за зам.-ректор по качеството и акредитацията на ВТУ

Проф. Вихрен Бузов е новият зам.-ректор по управление на качеството и акредитацията на Великотърновския университет. Преподавателят е избран на ръководната длъжност с решение на Академичния съвет след проведен таен вот. Досега поста се заемаше от проф. Розалия Кузманова-Карталова.  Нейните правомощия бяха прекратени, след като тя подаде оставка.

Проф. Бузов ще заема  позицията до края на мандат 2015- 2019 година.

2003-2011 г. проф. Вихрен Бузов е декан на Философския факултет. Научните му интереси са в областта на международната и националната сигурност, философия на правото, на политиката, политическата теория на решенията. Ръководител е на проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния.