Образование

Проф. Бонджолов: „Бъдещето ни води за ръка“

Десетки педагози от страната се събраха във Велико Търново в рамките на десетата научна конференция  „Водим бъдещето за ръка”. Гост на събитието бе държавния просветен експерт Валя Трайкова, която благодари на Община Велико Търново, Областната управа и РУО за съдействието по организацията на форума. Конференцията премина под патронажа на областния управител проф. Любомира Попова. Тя не скри своята гордост, че именно във Великотърновския регион  преди 135 години са положени основите на предучилищното образование в страната, а годишнината от това събитие е повод за конференцията. Виждане за бъдещето на професията сподели ректорът на ВТУ проф. Христо Бонджолов, който подчерта че именно семейството има основна роля в утвърждаването на авторитета на преподавателя, а педагогическите специалисти се налага да работят колкото с децата, толкова и с родителите. “Не ние ги водим за ръка, а те – децата, водят нас, бъдещето ни води за ръка”, каза още ректорът на вуза, след което в залата гръмнаха бурни аплодисменти. Тридневната конференция включва редица публични доклади и работа по тематични модули. Днес се провеждат дискусионни работилници в градските детски градини и семинарна част. Резултатите от нея ще бъдат отчетени утре сутрин, веднага след това следва награждаването на лауреатите от Областен конкурс за детска рисунка, официалното закриване на събитието ще се състои по обяд.