Община

Профилактика на системата за ранно предупреждение и оповестяване ще се проведе в община Велико Търново

От 12 май 2023 г. до 19 май 2023 г. в населените места на Община

Велико Търново ще се извърши профилактика на системата за ранно

предупреждение и оповестяване на населението . Дейността е планирана

във връзка с отбелязване на 2 юни – Ден на Ботев и на загиналите за Свободата и Независимостта на България .