Денят

Променят се разписанията на автобусите в областта

Във връзка с обявеното извънредно положение, преустановяването на учебните занятия, преустановяването на определен вид дейности и нарастващата опасност от разпространение на COVID-19 и препоръка на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за преразглеждане на възложените от общините превози на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортна схеми, за периода на извънредното положение, се въвеждат следните временни промени, считано от 26.03.2020 г.:

Автобусна линия №77– ЖП Гара Г. Оряховица – Ц. кория – Капиново – Миндя – Преустановяват се курсовете в делнични и празнични дни : 8.40 /изпълнява се до Лясковец/; 11.30 и 14.20/ изпълнява се до Лясковец /от Г. Оряховица и 12.50 от Миндя.

Автобусна линия №10 – Г. Оряховица – Самоводене – Велико Търново .

В делнични дни : движи се по празнично разписание.
Преустановяват се курсовете  в празнични дни: 6.50; 8.50; 10.50; 12.50; 14.50; 16.50 и 18.50 от Г. Оряховица и на 7.50; 9.50; 11.50; 13.50; 15.50; 17.50 и 20.00 от Велико Търново.

Автобусна линия №14 – Г. Оряховица – Лясковец– Велико Търново .

В делнични дни : движи се по празнично разписание.
Преустановяват се курсовете  в празнични дни : 6.15; 8.15; 10.15; 12.15; 14.15; 16.15 и 18.15 от Г. Оряховица и на 7.15; 9.15; 11.10; 13.15; 15.15; 17.15 и 19.25 от Велико Търново.