Денят

Променят се правилата за бъдещите кандидати за шофьори

GPS система вече ще определя маршрута, по който ще карат на изпита
GPS система вече ще определя маршрута, по който ще карат кандидат-шофьорите по време на практическата част от изпита, а не изпитващия, както досега. За да бъдат допуснати до теоретичния изпит пък кандидатите ще трябва да преминат през лицево разпознаване. Това са част от промените, които са вписани в наредбата за провеждане на изпитите за бъдещите шофьори, публикувана на сайта за обществено обсъждане.
Според текстовете на наредбата чрез въвеждането на GPS система, която да определя маршрута на изпита, ще се ограничи субективният фактор при избор на трасето от страна на изпитващия. От друга страна, това ще даде възможност да бъде оценено умението на кандидата за вземане на самостоятелни решения по време на управлението. В проекта е предвидена възможност за преглед на записа от видеонаблюдението в учебен център, като кандидатът се идентифицира с номера на ваучера от проведения изпит и възможност за преглед на грешките, които председателят е маркирал по време на изпита.
Човекът, който провежда изпита, ще трябва да влиза в автомобила с GPS, камера за видеонаблюдение и с таблет, на който ще нанася грешките на кандидата за книжка. Всички тези електронни устройства той ще ги получава от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
GPS-ът трябва да осигурява директна видимост от мястото на изпитвания и да указва ясно и своевременно посоката, в която да продължи движението си кандидатът, е записано в промените. Когато движението по зададения маршрут е невъзможно заради ремонт, задръстване или друга причина, се позволява промяната му. Изключение от общото правило ще са мотоциклетите.
Преди кандидатът да заеме мястото си по време на теоретичната част на изпита, председателят на комисията прави снимка на лицето му, която автоматично се сравнява със снимката от документа за самоличност. Когато се установи несъответствие между снимките, кандидатът не се допуска на изпит. Дори мястото, където ще седне бъдещият водач, за да решава листовки, се определя от информационната система на автомобилната администрация.
Регламентирано е и как трябва да бъдат оборудвани залите, в които се провеждат изпитите по теория. В тях трябва да има технически устройства за проверка за наличието на метални/електронни устройства у кандидатите – стационарна рамка и преносимо устройство. Задължително е и устройство за проверка за наличието на радиоизлъчвания. Трябва да е налична система за заснемане и разпознаване на лицето на кандидатите, преди да заемат работното си място.