Политика Социални дейности

Променят начина на плащане на социалните помощи

Социалните помощи вече ще се определят на база размера на линията на бедност за съответната година, а не както досега според така наречения гарантиран минимален доход – това предвижда проект за промени в Закона за социалното подпомагане, който ще бъде обсъден на заседание на парламентарната социална комисия. Проектът е внесен от Министерския съвет. Промените трябва да влязат в сила на 1 януари 2023 година.

Според действащите сега разпоредби на закона месечните, целевите и еднократните социални помощи се определят на база на гарантирания минимален доход. Размерът му се определя от Министерския съвет и от 2018 година е едва 75 лева. Официалната линия на бедност за 2022 година е 413 лева. Обвързването на социалното подпомагане с линията на бедността ще увеличи както обхвата на подпомагането, така и размера на помощите.
Промените предвиждат съкращаване от една година на шест месеца на срока, в който безработните, отказали участие в програми за заетост, се лишават от месечни помощи.

За реализиране на предлаганите промени ще са необходими малко над 70 милиона лева за 2023 година, близо 105 милиона за 2024-та и 125,4 милиона лева за 2025 година.