Община Социални дейности

Променят наименованията на три социални услуги в община Велико Търново

Наименованията на три защитени жилища в община Велико Търново да бъдат променени, одобри на свое заседание постоянната комисия по социални и здравни дейности към Великотърновския общински съвет. Двете от тях са с капацитет по 7 потребители и се намират в Церова кория, другото е в Пчелище за 12 лица.

Промените в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане изискват до 30 април наименованията от „Защитени жилища за хора с умствена изостаналост” да станат „Защитени жилища за лица с умствена изостаналост”. „Промяната е чисто техническа. Целевите групи и финансирането не се променят. За трите услуги Община Велико Търново имаше предложение до Агенцията за социално подпомагане за промяна  вида на социалната услуга в Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост. То не беше удовлетворено и това налага да се направят съответните корекции в наименованията, адекватни на законовите промени”, коментира д-р Диляна Вачкова – директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в Общината.