Денят Прокуратура

Прокуратурата: Нивото на безопасност на АМ „Хемус“ не е добро

Множество нередности са констатирани след проверка, възложена от Върховна административна прокуратура на 25.11.2021г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП).

Неправилно въвеждане на ограничения и неправилно поставяне или липса на пътни знаци са системно повтарящи се грешки по АМ „Хемус“, констатира прокуратурата.

Заложените изисквания към вида и качествата на пътната маркировка не се спазват, а в допълнение често се наблюдава и неправилното и полагане. Констатирани са неравности в пътното покритие, лошо състояние на пътната маркировка и пътните знаци и несъответствие на ограничителните системи с Правилата и серия стандарти по БДС. Констатирано е и непочистено крайпътно пространство. Като цяло, заключението от проверката е, че нивото на безопасност и комфорт на АМ „Хемус“ не е добро.

По републиканския път Бяла – Плевен – Ябланица – Ботевград, на територията на Областно пътно управление – Велико Търново са констатирани участъци с неосигурено отводняване.

23 км пътна настилка в лошо състояние е констатирана на територията на област Велико Търново по пътя Български извор – Микре – Велико Търново – Омуртаг.

Общата констатация на ДАБДП за първокласните пътища в страната е, че организацията на движение е в изключително лошо състояние, както по отношение на експлоатационното състояние на средствата за сигнализиране, така и по отношение на съответствието с приложимите нормативни документи и стандарти. Пътните банкети са обрасли, като е установена системна практика за отвеждането на повърхностните води да се изграждат окопи със сечение, което представлява опасност в крайпътното пространство.