Образование

Проектът „Заедно намираме решения” обхвана над 700 ученици от 14 училища в областта

Повече от 700 ученици са обхванати в проекта „Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда в област Велико Търново”. Около 600 от тях са от етническите малцинства, сподели Теодора Крумова от център „Амалипе”. Проектът е реализиран от неправителствената организация в партньорство с Община Велико Търново, сдружение „Стъпка по стъпка” и 14 училища в областта.

Основната му цел е създаване на цялостен модел, при който педагози, родители и ученици си взаимодействат за подобряване отпадането от училище и повишаване на образователните резултати. Организиран бе цикъл от събития „Календар на етносите”, „Зелено” и „Синьо” училище, детския ромски фестивал „Отворено сърце”. Над 1500 консултации и посещения във включените в дейностите училища е направил създаденият мобилен екип от психолози, логопед, експерт училищно развитие и модератори. По проекта са създадени и 40 иновативни извънкласни дейности и 40 групи „Фолклор на етносите – ромски фолклор“. Индивидуална подкрепа и специализирани консултации са получили 258 деца в риск.

    Само 0.26 процента са отпадналите ученици за изминалата учебна година в училищата по проекта „Заедно намираме решения“. В тях се обучават общо 2732 подрастващи.Образованието си след 7 клас продължават 94 процента от учениците. Проведени са 69 еднодневни лектории с 609 участници, а в дейностите на родителските клубове са участвали 430 родители. Проведеното анкетира по проекта сочи, че 86 процента от родителите са спокойни за децата си, когато те са на училище.

Проектът е на стойност 607 624 лева. От тях 91 143 лева са от националния бюджет. Дейностите са в периода от началото на юли 2017 до началото на септември тази есен.