Община

Продължава проучването на крепостта Ряховец под ръководството на Илиян Петракиев от РИМ – Велико Търново

Продължава проучването на източния некропол на крепостта Ряховец. През 2021 г. при изкопни дейности, свързани с рекултивацията на депото за битови отпадъци бе открит средновековен некропол. Проучването му продължава и през това археологическо лято с финансовата подкрепа на Община Горна Оряховица, която осигури средства в размер на 15 хил. лв.
Миналата година при проучването на некропола бяха открити 8 гроба, при които се наблюдават известни отклонения от християнския погребален обред. Анализът на д-р Надежда Атанасова от БАН показа, че 6 от скелетите са на мъжки индивиди на възраст между 40-50 години. Някои от тях са с ясно изразени фрактури, които са причинявали дискомфорт в опорно двигателния апарат и в движението на индивидите, но те все пак са продължили своя живот. Другите два скелета са на женски индивиди на същата възраст. Натъкнахме се и на интересни култови ями, в които открихме черепи от кон и крава, различни метални предмети, както и монети. Откривахме и следи от огън, което говори, че най-вероятно е използвана очистителната сила на огъня. Затова хипотезата ни е, че сме попаднали на некропол от късно номадския етнос. Понеже датировката на некропола е доста добра на база откритите монети и е синхронна с тази на крепостта Ряховец, говорим за началото на 13 век. Така че хронологически погледнато, този късен номадски етнос би трябвало да са куманите, които са в основата на Второто българско царство, както е добре известно, разказа археологът Илиян Петракиев от РИМ – Велико Търново, който е и ръководител на екипа на разкопките.
До този момент не можем да установим границите на некропола и за да го проучим целия ще ни е нужно минимум поне още една или две години година финансиране от Общината. Вече имаме 35 археологически структури, а такъв тип структури се проучват много бавно. Необходимо е постоянно да се престъргва, документира, снима, анализира, обясни още археологът. Заедно с него при проучването на некропола работи и археологът Мая Иванова от Исторически музей Горна Оряховица. На помощ на двамата опитни археолози тази година са и три момичета от ВТУ. Пламена Савова от Павликени и Гергана Григорова от Русе са първокурснички в специалност „Археология“ и за първи път са на разкопки. За разлика от тях бъдещата третокурсничка Ния Велчева вече е натрупала стаж в тази област, тъй като от 2018 г. е сред младежите на Археологическа школа „Ряховец“, която работи под ръководството на Мая Иванова. Това е безценна помощ, особено от гледна точка на това, че тези структури, за които вече стана въпрос се проучват бавно и методично и трябва всичко да се прави на ръка, сподели Илиян Петракиев.
Тази година сме в самото начало на археологическото проучване, но до момента имаме една много интересна вкопана структура, така наречената на археологически жаргон яма, в която открихме една ножица, а под нея стигнахме кости от говедо, които студентите почистиха документираха и демонтираха с палеозоологичен анализ. И тази година имаме един гроб, също така с ориентация характерна за целия некропол – югозапад-североизток. Тепърва предстои този гроб да бъде напълно проучен и да се направи антропологичен анализ. Така ще натрупаме по-голяма база данни от гледна точка на антропологията, уточни археологът. Натрупвайки още повече антропологически данни, ще имаме по-ясна картина и за етническата принадлежност на некропола, за възрастовата диференциация, за пола на индивидите. Това е дълъг процес и се надявам поне след минимум още една-две години да успеем да проучим некропола. Средствата, които ни се отпускат не са много за такъв тип проучване. Правим усилие с финансовата помощ от Общината да работим максимално по-дълго. Надеждите ни са, че този некропол ще бъде напълно проучен, защото е изключително интересен. Най-вероятно е свързан с номадски народ, за който археологията всъщност няма много данни. От историческа гледна точка за куманите има много литература, но археолозите сме малко длъжници в тази насока. Затова ще се опитаме да успеем да се реваншираме пред историците, изрази надежда Илиян Петракиев.