Икономика

Продължава приемът на заявления по мярката 60/40 и по проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19”

Агенцията по заетостта информира работодателите, че и през новата 2021 година продължава приемът на заявления за изплащане на средства по мярката 60/40 и по проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19”.

До 15 януари 2021 г. работодателите ще могат да подават заявления за изплащане на средства по мярката 60/40 за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г., като документите ще се разглеждат и финансират по досегашния ред. Кандидатстването по мярката ще продължи и след тази дата по условията на приетите промени в Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г., предвиждащи удължаване на срока за изплащане на средствата до 31 март 2021 г.

Продължават да се приемат и заявления за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта в размер на 290 лв. месечно на работниците/служителите и самоосигуряващите се лица от секторите на хотелиерството и ресторантьорството, транспорта и туризма по проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19”. С приемането на промени в Решение № 429 на Министерския съвет от 2020 г., срокът за кандидатстване ще бъде удължен също до 31 март 2021 г.

За подробна и актуална информация следете сайта на Агенцията по заетостта – раздели „Новини” и „Финансови стимули за запазване на заетостта”.