Икономика

Продължават интензивните проверки в горските територии

Дейността на Изпълнителната агенция по горите и нейните структури продължава без прекъсване, като приоритет е осъществяването на ефективен контрол в горските територии. Това съобщават от Изпълнителната агенция по горите /ИАГ/. Повече от 8300 проверки са извършени през първата половина на март от екипите на ИАГ и регионалните дирекции по горите.

Съставени са 224 акта по Закона за горите. Проверяват се обекти за добив на дървесина, превозни средства, физически лица. Агенцията ще продължи да реагира на всеки получен сигнал за нарушения на горското и ловното законодателство.
ИАГ осигурява възможност за непрекъснат процес и на обслужването на гражданите, като във връзка с предприетите мерки, свързани с усложнената епидемиологична обстановка в страната, заявяването на административни услуги, консултации, справки, сигнали, предложения, жалби и запитвания е препоръчително да се осъществят чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавната агенция „Електронно управление“, чрез e-mail: iag@iag.bg, лицензиран пощенски оператор и на телефон 0298511512.

Обслужването на граждани ще продължи да се извършва и на място в обособени за това фронтофиси в Централното управление, както и в регионалните дирекции по горите, информират от Изпълнителна агенция по горите.