Култура

Провеждат конкурс за поезия по повод 140 години от рождението на Йордан Йовков

       Средношколски конкурс за поезия „Възкресения 2020“ обявява Регионалният исторически музей в Добрич. Той е посветен на 140 години от рождението на Йордан Йовков. В конкурса могат да участват ученици на възраст от 13 до 19 години с до 3 непубликувани стихотворения, като посочат трите си имена, възраст, училище, телефон, имейл и адрес за контакт.

Текстовете се приемат до 5 април включително на адрес:9 300 гр. Добрич, п. к. 131, Дом-паметник „Йордан Йовков“, за „Възкресения“, или на имейл: obrichmuseum@abv.bg.Телефони за връзка са: 058/ 602 213; 0884 311 492.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в сайта и на фейсбук страницата на Регионален исторически музей – Добрич на 15 април.