Образование

Провеждат безплатни курсове за първа долекарска помощ

    Безплатен практически курс „Първа долекарска помощ в училище“  организира Филиалът на Варненския медицински университет във Велико Търново. Той е подходящ за всички желаещи, както и за учители и ученици от X-XII клас и включва две части. Първата е теоретично въведение за знания върху алгоритъма за действие в условия на спешност. А втората част  е практическа и акцентираща върху оказване на първа помощ при загуба на съзнание, кървене от носа, сърдечна и белодробна реанимация, обездвижваща превръзка, първа помощ при наранявания и травма. Всеки участник получава сертификат за преминалото обучение.

Безплатни курсове „ Първа долекарска помощ в училище“ ще се проведат на 20 март от 15 часа и на следващия ден от 11 часа в сградата на филиала на Варненския медицински университет във Велико Търново.