Денят Община

Проблемите на домашното насилие коментираха на кръгла маса във Велико Търново

Кръгла маса на тема „Повишаване на информираността и чувствителността на обществото по проблемите на домашното насилие и насилието, основано на пола. Разпознаваемост на явленията „домашно насилие” и „насилие, основано на пола” и реализиране на дейности по превенция и защита от насилие“ проведоха в партньорство Община Велико Търново и  дамският Зонта клуб в старата столица. Форумът събра на едно място институциите, които работят по тези проблеми – социални услуги, Прокуратура, Полиция, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, адвокати, отдел „Закрила на детето“ и др. Всички техни представители, участници във форума, бяха единодушни, че си взаимодействат и работят много ефективно.

На срещата беше представена дейността на Кризисния център за деца, жертва на трафик и/или насилие в Балван за момичета от 6 до 18 години. В него закрила до 6 месеца,  от създаването му през 2006 година до сега, са получили 284 момичета. През тази година те са 18, като настанените в момента са осем. Опита си сподели и екипът на Кризисен център за лица „Търновград“ във Велико Търново. От май 2020 година, когато беше разкрит, до сега през него са преминали 447 лица и деца. От тях 202-ма са получили подслон. Проведените информационни срещи в различни населени места са 95. И двете институции споделиха различни проблеми, с които се сблъскват. Сред тях са липсата на достъпна достоверна информация за постъпилите в съответния център, труден достъп до детски психиатър, ако това е необходимо, деангажиране на обществото – навременно сигнализиране за даден случай, нерядко връщане на жертвата в средата на насилие, защото често тя е зависима от насилника си по икономически или други причини и т.н.

Издадените заповеди за защита в периода от 1 януари до края октомври през 2022 година в област Велико Търново са 123. В същия интервал тази година те за с 80% повече – 224, сочи статистиката.  Най-много издадени и обработени заповеди за защита има в РУ на МВР в Горна Оряховица и във Велико Търново. Коментарът на специалистите е, че увеличението се дължи не толкова на повишени случаи на домашно насилие, а по-скоро да увеличената информираност и гласност по проблема през тази година. А това връща доверието на жертвите в справедливостта и ефективната работа на институциите. Няма убийство в област Велико Търново. Извършителите на домашно насилие са предимно мъже, те са и значително по-малко потърпевши – съответно 14 и 17 през миналата и тази година. Пострадалите от домашно насилие жени в същите периоди са 112 през 2022-а и 193 до края на октомври през тази.

Участниците в срещата се обединиха около идеята да се създаде алгоритъм за взаимодействие между институциите, който да бъде оформен, дори в наръчник. Издаването му подкрепи и Зонта клубът, който традиционно с кампании работи срещу насилието над жени и деца. От РУ на МВР споделиха, че в момента пилотно в няколко области се работи за създаване на система с база данни на географски принцип, чрез която лесно на територията на цялата страна може да се получава информация за определени лица в случай на необходимост. Идеята е системата да стане национална и да е в помощ на институциите.

Кръглата маса е част от инициативите по повод 25 ноември – Международен ден за елиминиране на насилието над жени. В нея с презентации или коментари участваха полковник доц. д-р Невена Атанасова – преподавател в НВУ „Васил Левски“ – член на основния организатор на събитието дамски Зонта клуб – Велико Търново, председателят на Районния съд – Младен Димитров, районният прокурор Тотко Тотев, Росица Димитрова – директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново, старши инспектор Невен Инджов от РУ на МВР – Велико Търново, Виктория Иванова – управител на Кризисния център за деца, жертва на трафик и/или насилие в Балван, социалният работник в Кризисен център за лица „Търновград“ във Велико Търново – Силвия Иванова и др.