Икономика

При закъснение над 2 часа на автобуса пътниците имат право на обезщетение

Според правилата на  ЕС при пътуване с автобус на дълго разстояние пътниците имат право на обезщетение при закъснение, отменени рейсове или премаршрутиране. Правата важат, ако се използва редовен превоз по определен маршрут, при който пътниците се качват и слизат на предварително определени места в съответствие с установено разписание. Дълго разстояние означава, че дължината на автобусната линия, а не наиндивидуалното пътуване, е 250 км или повече. Закъснението пък трябва да е с повече от 90 минути. За това информира изказване на Игнат Арсенов, директор „Контрол на пазара“ в Комисията за защита на потребителите, публикувано в сайта на институцията.

Той уточни, че  законодателството е единно за Европейския съюз и правилата важат при пътувания на територията на Република България, в друга държава членка на ЕС и между държавите членки.  При закъснение над 90 минути за потребителите възникват правата на храна, напитки и нощувки на стойност до 80 евро според продължителността на периода на изчакване. Те могат и да се откажат от пътуването. Тогава имат правото да поискат парите си обратно. Това обезщетение обаче отпада, ако превозвачът може да докаже, че отмяната, съответно закъснението, се дължат на непреодолима сила – тежки атмосферни условия или сериозни природни бедствия

При технически проблеми по време на пътуване, които възпрепятстват придвижването на превозното средство компанията трябва възможно най-бързо да извози пътниците до крайната дестинация. Иначе те могат да претендират допълнително парично обезщетение в размер на от 50% до 100% от цената на билета.

Обезщетението при повреден или изгубен куфар пък е в размер на до 1200 евро за единица багаж.

При проблем с компанията превозвач Арсенов препоръчва пътниците да се обърнат към Комисията за защита на потребителите.Потребителите могат да се обърнат и към Европейските потребителски центрове – ECC-Net. Разработено е и приложение, което функционира на територията на цяла Европа, Норвегия и Исландия. ECC-Net:Travel предоставя правни познания и езикова поддръжка на 23 езика на ЕС плюс норвежки и исландски. В него е включена информация за: покупки, наемане на автомобил, настаняване в хотел, медицинско лечение, въздушен и железопътен транспорт, както и шосеен и морски и речен. Отделен раздел  са обособени  важни телефонни номера и адреси в случай на извънредни ситуации. Приложението е безплатно и работи офлайн, за да се избегне таксуването в роуминг.