Община

Приоритетни проекти за близо 33 млн. лв. разработва община Велико Търново

Приоритетни проекти, част от които вече са в процес на оценка, разработва община Велико Търново през настоящата година. Четири от тях са на обща индикативна стойност близо 21 млн. лв. Това са Интегрираният градски транспорт, Създаването на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище, Проектирането и разширяване на Мултимедиен посетителски център и Реконструкцията и обновяването на Музей „Възраждане и Учредително събрание”.

Други три проекта, които вече са в процес на оценка, са на стойност почти 12 млн. лв. Те включват изграждането на комплекс от социални услуги за деца, Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма и „По-добре свързани вторични и третични връзки в главната и широкообхватната TEN-T мрежа, чрез общи мерки в трансграничния район”.

Община Велико Търново се нарежда сред първите по ефективност и резултатност в усвояването на европейски средства. Това посочва и кметът инж. Даниел Панов в отчета на управленската си програма, която ще бъде представена пред местния парламент на 22 февруари. Одобрени са над 43 млн. лв. за реализация на инвестиции в следващите пет години, като инвестиции за над 23 млн. лв. от тях стартираха още миналата година.