Образование

Призово място в национален конкурс спечели ученичка от ПГСАГ „Ангел Попов“

Карина Николаева Цвяткова от 11 клас, специалност „Интериорен дизайн“ в ПГСАГ „Ангел Попов“ получи специалната награда в националния конкурс за есе на тема „Мирогледът на съвременния човек“, заради изразената активната гражданска позиция и отговорност.

Конкурсът е организиран от фондация „С мисъл за активна подкрепа“ и цели да даде възможност за творческа изява на младите хора в областта на литературата, философията и гражданските науки; да насърчи критичното мислене, както и самостоятелното дефиниране и защитаване на идеи и тези; да се обърне внимание на актуалните проблеми на съвременното общество.

Ръководител на Карина Цвяткова е Христо Христов – учител по български език и литература.