Образование

Призови места за седмокласници от ОУ „Бачо Киро” в национално състезание

Първо и второ място заеха двама седмокласници от ОУ „Бачо Киро” в XI Национално състезание за ключови компетентности по природни науки. Константин Йорданов (VІІ а клас) с отбор № 4 зае първо място, а Лора Йорданова (VІІ а клас) с отбор № 9 зае второ. Техни учители са Руска Христова – по физика и химия, и Антоанета Димитрова – по  биология. Състезанието по природни науки е от графика на МОН за ученически олимпиади и състезания за учебната 2018-2019 година. То се организира от Регионалното управление на образованието и Община Велико Търново, а домакин бе ОУ „Димитър Благоев”.  Участие в надпреварата взеха 60 ученици от 26 области в страната, разпределени в 10 отбора по 6 души.

Момичетата и момчетата се разпределят в различни отбори, така че да няма ученици от една и съща област в тях, като  във всяка група трябва да има представители от различните възрастови групи от VI до X клас. Състезанието се проведе в два последователни дни, като през първия учениците решаваха теоретични задачи, а през втория – експериментални, като всеки играч презентира една задача за отбора си. При решаването на задачите се осъществи интегративна логическа връзка между физика, химия и биология.

„Климатичните промени” ще бъде темата на следващото национално състезание за ключови компетентности по природни науки.