Образование

Прием по нови седем магистърски програми обяви Великотърновският университет

Прием по седем нови магистърски програми обяви Великотърновският университет. В Историческия факултет се предлага обучение по „История и цивилизации” за завършили в друго професионално обучение  в редовна и задочна форма, 3 семестъра. Във факултет „Математика и информатика” разкриват обучение по „Уеб технологии и разработване на софтуер за завършили в същото професионално направление, редовно и задочно, 3 семестъра. Три са новите програми в Педагогическия факултет. Те са „Социално-педагогическа работа с младежи /за завършили в същото и друго професионално направление/, задочно обучение – 2 и 3 семестъра. „Предприемачество в образованието /за завършили в друго професионално направление/, съвместна програма със Стопанския факултет, редовно и задочно обучение – 3 семестъра, и „Специална педагогика. Приобщаващо образование” /за завършили в друго професионално направление/, задочно обучение – 4 семестъра. В Стопанския факултет новите програми са две – „Управление и иновации в аутсорсинг сектора  за завършили в същото професионално направление или „бакалавър”, или „магистър” от области на висше образование „Педагогически науки”, „Хуманитарни науки”, „Социални, стопански и правни науки”, Природни науки, математика и информатика”, „Технически науки”, редовно и задочно обучение – 2 семестъра. Другата програма е „Психо-социална рехабилитация  за завършили в същото професионално направление или „бакалавър”, или „магистър” от специалности „Теология и социално служение”, „Социална педагогика”, „Психология”, задочно обучение – 2 семестъра.

Общо 114 образователни програми в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение предлага ВТУ, 63 са за друго професионално направление и 10 за професионални бакалаври. Промяна в таксите няма да има, съобщи доц. Димитър Симеонов, директор на дирекция „Магистърски програми”.

Три етапа на прием, класиране и записване на студентите са организирани. Сроковете са публикувани на сайта на висшето училище.